ΛΥΣΕΙΣ  στις      ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ

010- 95 67 296 - 010-95 22 440
e-mail: lyseis@mail.com


   

Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων

data recovery services

   

ΛΥΣΕΙΣ, υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων από νεκρούς σκληρούς δίσκους. Αθήνα, τηλ. 010-9567296

Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων στην Αθήνα, Ελλάδα

Σκληροί δίσκοι με βλάβη ή πρόβλημα από όποιαδήποτε αιτία (διακοπές ρεύματος, αυξομειώσεις της τάσης, υγρασία, νερό, φωτιά, δολιοφθορά, ιοί, μηχανικό πρόβλημα κλπ)

Προσοχή: κάθε προσπάθεια ανάκτησης δεδομένων με την βοήθεια λογισμικού (προγραμμάτων) από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά συνήθως έχει σαν αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των πιθανοτήτων ανάκτησης.

Τα καλά νέα είναι πως πλήρης ανάκτηση όλων των δεδομένων είναι εφικτή στο 78% των περιπτώσεων.

Data recovery services in Athens, Hellas.

Crashed hard disk drives (eg. power failure, head crash, fire or water damage, mechanical failure, virus, lost partition, damaged or corrupted FAT, i.e., file allocation table)
Media accepted from all countries via courier.


Please notice: any attempt to recover the lost data using ordinary software utilities, in most cases decreases the chances of a successful recovery.
The good news is that in about 78% of all cases, complete retrieval is possible)

   


Για να μην καίτε
τα λεφτά σας
Stop burning money

Για να μην κτυπάτε
το κεφάλι σας
Stop butting Your head

Για να μην πετούν
τα χρήματα από
το πορτοφόλι σας
Stop letting money
fly away

Για να έρχονται
χρήματα στο
πορτοφόλι σας
Let money
come to YOU

Ελάτε στις
ΛΥΣΕΙΣ
Come to
LYSEIS
Tel. 010- 95 67 296
Fax 010- 95 22 440

Στις ΛΥΣΕΙΣ
θα βρείτε την
Λύση!